CẢNH TỰ TÂM SINH

posted in: Chưa được phân loại | 0

Tâm bạn chứa điều gì, nó sẽ kết duyên gắn bó với điều đó, nói một cách ngắn gọn đó là “cảnh tự tâm sinh”. Trong lòng gieo trồng hạt giống thù hận, hạt giống này sẽ trong không gian … Continued

Vạn sự là tùy duyên

posted in: Chưa được phân loại | 0

Khoan dung là cái đức của người xử thế độ lượng, không cưỡng cầu, hợp tan tùy duyên, vui buồn tùy duyên, được mất tùy duyên, vạn sự đều tùy duyên. 1. Người tùy duyên là người khoan dung Tùy … Continued